Home
Videos uploaded by user “Sunil Teach Nepal”
How To Vote Aakash Thapa ? [ यसरी गर्नुहोस् भोट आकाश थापा लाई ]
 
03:05
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉VOTING APP SONY LIVE CLICK HERE TO DOWNLOAD : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonyliv ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉👉CLICK HERE TO VISIT WEBSITE VOTING : https://superdancer.sonyliv.com/contestant-voting. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 2970 Sunil Teach Nepal
NEW LOKDHORI SONG PARYAU_JALAIMA COMPOSE BY KHGENDRA BISHWKARMA [ SUNIL TEACH NEPAL ]
 
05:54
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. NEW LOKDHORI SONG PARYAU_JALAIMA COMPOSE BY KHGENDRA BISHWKARMA [ SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL ] __________________________________________ ● Lyrics : BASANTA NIRDOSE JAGINDRA __________________________________________ ● Singer male : KHGENDRA BISHWKARMA __________________________________________ ● Singer female : CHANNA SHREE __________________________________________ ● Arannge By : JHALAK SANGEETAM __________________________________________ ● Music Video Editor By : SUNIL KUMAR KC ______________________________________________ ● Music Video Upload YouTube Channel : SUNIL TEACH NEPAL _______________________________________________________________ 👉 DON'T BE FORGET SUBSCRIBE, SHARE,LIKE,AND COMMENT
Views: 185 Sunil Teach Nepal
How to Hack pattern lock, pin lock and app lock ?
 
05:52
🙋🙋🙌🙌🙏🙏🙏🙏नमसकार अनि हादिॅक सवागत छ sunil Teach Nepal ✔ you tube channel मा । आज म तपाईहरूको लागि NEW TRICK लिएर उपसतिथ भईसकेको छु । तपाई hacker बन् चाहानु हुनछ। चाहानुहुनछ भने यो video हेरनुहोस् । 👈👉DON'T BE FORGET SUBSCRIBE AND SHARE YOUR YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL : http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER join us : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=090 ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK id : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : आजबाट जिमेल लग–इन गर्न नसकिने, प्रयोग गर्नका लागि गर्नुपर्नेछ यी काम अवश्य!!! http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO.
Views: 67 Sunil Teach Nepal
Khalti app on nepal like paytm app. ...😊😀😀😀😀
 
01:11
🙌🙌🙌🙌🙌🙋🙋🙏🙏🙏🙏🙏NAMASKAR SATHI HRU TAPAI SAMPURNALAI MERO THARFA BATA SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL MA SOAAGAT XA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 👉khalti app link : https://khalti.com/r/7Mc02n/ 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 1100 Sunil Teach Nepal
New Music Video Compose By Sunil kumar kc Fulyo Bamari .  [ SUNIL TEACH NEPAL  ]
 
05:51
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. New Music Video Compose By Sunil kumar kc Fulyo Bamari . [ SUNIL TEACH NEPAL ]
Views: 84 Sunil Teach Nepal
3G NTC SiM UPGRADE TO 4G 📲📲📱( 3G  नेपाल टेलीकमको सिमलाई 4G सिममा परिणत गर्नुहोस् यसरी )
 
04:29
🙏🙏🙏🙏🙏 नमस्कार अनि हारदिक सवागत छ sunil teach Nepal you tube channel मा । तपाईहरूको YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL मा आज तपाईहरूको लागि NEW TRICK लिएर उपसतिथ भईसकेको छु । DON'T BE FORGET SUBSCRIBE : http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q ____________________________________________________________________ ● FACEBOOK ME : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 ____________________________________________________________________ ● BLOG : आजबाट जिमेल लग–इन गर्न नसकिने, प्रयोग गर्नका लागि गर्नुपर्नेछ यी काम अवश्य!!! http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html ____________________________________________________________________ Facebook page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ ____________________________________________________________________ ● CONTACT us for u :9814420583 ____________________________________________________________________ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO.. . . . !
Views: 1195 Sunil Teach Nepal
How To Listen Radio MALMALA 88.6 MHz ? [ All Over The World With Android phone ]
 
03:45
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. App Link :-- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itechnepal.radiomalmalaandroidapp 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 39 Sunil Teach Nepal
How to get HSEB NOTE BOOK ON ANDROID MOBILE?
 
06:45
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . ! how to study,how to study nepali,study tips for hseb,study,hseb,neb,nepali study,study nepal,nepal,nepali,plus two,nepali college,high school,study tips,high hseb score,iom,entrance exam,iom entrance exam topper,topper nepal,topper india,ioe,ioe exam,hseb exam,neb exam,hseb topper,medical entrance,engineering entrance,entrance topper,+ 2,class 11,class 12,how to study science,management,science,humanities,study science entrance,
Views: 1556 Sunil Teach Nepal
Top 3 WIFI password hacker app.
 
02:09
🙏🙏🙏 namaskar ani hardik soagat xa sunil teach Nepal ma. Facebook : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 Twitter : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/?m=1
Views: 106 Sunil Teach Nepal
How to make video intro on android mobile? [ SUNIL TEACH NEPAL ]
 
06:37
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏NAMASKAR SATHI HRU TAPAI SAMPURNALAI MERO THARFA BATA SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL KO THARFA BATA AJA MA TAPAI SAMAKXA HOW TO MAKE INTRO VIDEO BANAUNA SIKAUDAI XU . ____________________________________________________________________ 👉👉LEGEND APP DOWLOAD LINK : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.legend ____________________________________________________________________ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ____________________________________________________________________ 👈👉Don't be forget subscribe : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK id : https://www.facebook.com/sunil.kumark... ____________________________________________________________________ 👉Twitter join us :https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 ____________________________________________________________________ 👈👉BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... ____________________________________________________________________ 👉 Google + plus : https://plus.google.com/1069165035034... ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! ! !
Views: 81 Sunil Teach Nepal
नेपाल IDOL भन्दा ठुलो " IDOL The Voice Of Nepal " जसले यो जित्छ उसको जीवनले ठुलो मोड लिन्छ् ।
 
04:57
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉VOTING APP SONY LIVE CLICK HERE TO DOWNLOAD : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonyliv ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉👉CLICK HERE TO VISIT WEBSITE VOTING : https://superdancer.sonyliv.com/contestant-voting. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : onlinegoodeducation.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : onlinegoodeducation.blogspot.com __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 28 Sunil Teach Nepal
How To pay Electricity bills online using Khalti App ?
 
01:06
🙌🙌🙌🙌🙌🙋🙋🙏🙏🙏🙏🙏NAMASKAR SATHI HRU TAPAI SAMPURNALAI MERO THARFA BATA SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL MA SOAAGAT XA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 37 Sunil Teach Nepal
MOTU PATLU NEW SUBSCRIBE OUTRO ON SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL
 
00:28
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 172 Sunil Teach Nepal
Khalti Bus Sewa On Nepal Now No. 1  Business. ......
 
04:29
Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. App Link :-- https://khalti.com/r/7Mc02n/ 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 21 Sunil Teach Nepal
How To Download IDM Full Version And Latest Version  [ internet download manager ]  ?
 
02:53
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. IDM SETUP FILE 👉👉 http://crackingpatching.com/ IDM SIMPLE LINK👉👉 http://www111.zippyshare.com/v/0VKjxC... 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 27 Sunil Teach Nepal
Trailor video sunil Teach Nepal you tube channel. Hindi Language. !!!
 
00:12
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 नमस्कार doxto app sabhi ko bhaut bhaut soagat haya apki you tube channel sunil teach Nepal par. ____________________________________________________________________ 👉 DON'T BE FORGET SUBSCRIBE AND SHARE YOUR YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL : http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q ____________________________________________________________________
Views: 107 Sunil Teach Nepal
Hindi Language Series #2 Technical Guruji ka sath kaise apni photos capture kare ya edit kare.
 
10:08
🙏🙏🙏namaskar dosto app sabhi logo ko bhaut bhaut soagat haya apki you tube channel sunil teach Nepal maye. apko logo ko maya aja sikaunga kaisa technical guruji sa apni photos capture kara. =Pic art apps click here to download 👉: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- = Background eraser apps click here to download 👉: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handycloset.android.eraser ____________________________________________________________________ 👈👉Don't be forget subscribe my you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q ____________________________________________________________________ 👉Hindi series #1 👉how to make logo technical Guruji ka jaisa : https://youtu.be/VZDr7mhP-co ____________________________________________________________________ 👉 Hindi series #2 👉: https://youtu.be/_FLCizPQan8 ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK id : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 ____________________________________________________________________ 👉 TWITTER join us : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 ____________________________________________________________________ 👉 BLOG : आजबाट जिमेल लग–इन गर्न नसकिने, प्रयोग गर्नका लागि गर्नुपर्नेछ यी काम अवश्य!!! http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html ____________________________________________________________________ 👉 📱CONTACT ME : 9814420583 ____________________________________________________________________ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . ! . . ! . . ! . . ! . . ! ! ! !
Views: 66 Sunil Teach Nepal
Comedy day with( sunil kumar kc ) कोमेडी डे (सुनिल कुमार के.सी. )सँग यो भिडियो
 
08:18
🙏🙏🙏नमसकार अनि हादिॅक सवागत छ sunil Teach Nepal मा 🙋🙋🙋🙋 comedy actors bibek kc, sulav gautam,dilip bk,Shayam bk,hari bk,shiva khanal and school level friends. Video garapher:sunil kumar kc DIERECTORE : SUNIL TEACH NEPAL ===================================================== 👈👉Don't be forget subscribe : http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q ===================================================== 👉 FACEBOOK page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK id : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER join us : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : आजबाट जिमेल लग–इन गर्न नसकिने, प्रयोग गर्नका लागि गर्नुपर्नेछ यी काम अवश्य!!! http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html ____________________________________________________________________ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! ! !
Views: 44 Sunil Teach Nepal
😕😕😕 Bad News For YouTube / Good News For Facebook / 😀😀😀
 
04:30
🙌🙌🙌🙌🙌🙋🙋🙏🙏🙏🙏🙏NAMASKAR SATHI HRU TAPAI SAMPURNALAI MERO THARFA BATA SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL MA SOAAGAT XA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 👉 link register : https://www.facebook.com/creators# 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 29 Sunil Teach Nepal
How To Edit Professionals Photos On Using With Android Mobile Easy Way Using App Picart ?
 
06:19
NAMASKAAR ANI HARDIK SOAAGAT XA TAPAI SAMPURNALAI TAPAI HRU KO YOUTUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL MA. MA AJA TAPAI SAMPURNA KO LAGI PHOTOS EDITING VIDEO LIYERA AYEKO XU. .. Picsart editing/White face+Background Change/Picsart and Autodesk sketchbook pic esiting tutorial Picsart tutorial How is shading the image Picsart editing White Face + Background change | Awesome latest picsart photo editing | 2017 Edits | Cb editing in PicsArt and autodesk sketchbook editing toterials HDR effect + Hairstyle + Face Glow | Color Grading | Picsart editing tutorial Picsart Editing/White Face + Background Change/ Picsart and autodesk sketchbook pic editing tutorial picsart Manipulation,picsart cb edit,real cb editing,picsart heavy editing,picsart editing videos,cb edits,cb editing by picsart,best photo editing,best pic editing,best editing,autodesk sketchbook editing tutorial,snapseed editing tutorial,picsart app android download,image editor,photo editor software,Photo editing programs,Photo editing softwares,Professional photo editing software,Easy photo editing software,Photo image editor,Photo effects free,
Views: 26 Sunil Teach Nepal
How To Earning Rs 5000 ? [ With Khalti App ] 100% PROFF
 
01:42
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. App Link :-- https://khalti.com/r/7Mc02n/ 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 34 Sunil Teach Nepal
Juduwaa 2  hindi movie 😀😀😀😀😀
 
00:54
namaskaar Dosto app sabhi ko bhaut bhaut soaagat haya apki youtube channel Sunil Teach Nepal par. ....
Views: 19 Sunil Teach Nepal
How to see ncell free Facebook on photo and do chat also Your friends(फ्रि मा कुराकानी गर्न)
 
09:31
🙏🙏🙏🙏नमसकार अनि हारदिक सवागत छ sunil teach Nepal 👌 👈 you tube channel मा । तपाईहरूको YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL l आज म तपाईहरूको लागि NEW Best trick video लिएर उपस्थित भईसकेको छु । ____________________________________________________________________ 👉 DOWLOAD FACEBOOK LITE OLD VERSION CLICK HERE TO DOWNLOAD 👉: https://facebook-lite.en.uptodown.com/android/download/115913 ____________________________________________________________________ 👉How to see ncell free Facebook on photo and do chat also. ____________________________________________________________________ 👉 DON'TBE FORGET SUBSCRIBE AND SHARE YOUR YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL : http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK id : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ ____________________________________________________________________ 👉 TWITTER join us : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 ____________________________________________________________________ 👉 BLOG : आजबाट जिमेल लग–इन गर्न नसकिने, प्रयोग गर्नका लागि गर्नुपर्नेछ यी काम अवश्य!!! http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html ____________________________________________________________________ 👉 contact me :9814420583 ____________________________________________________________________ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO.................,.........
Views: 53 Sunil Teach Nepal
What is Hacking ? ethical hacking ? Illegal or legal ? How many Types of Hackers ?
 
14:24
Namaskar sathi Hru tapai sampurnalai mero tharfa bata sunil teach Nepal you tube channel ko tharfa bata aja ma tapaihru ko samu ethical hacking vaneko k Ho raw What is Hacking? Ethical Hacking? Illegal? Types of Hackers? Eee topic ma tapai samakxa kura garna upasthit vaisakeko xu. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ____________________________________________________________________ 👈👉Don't be forget subscribe : http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK id : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 ____________________________________________________________________ 👉Twitter join us :https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 ____________________________________________________________________ 👈👉BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/01/blog-post_85.html ____________________________________________________________________ 👉 Google + plus : https://plus.google.com/106916503503420411209 ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! ! !
Views: 30 Sunil Teach Nepal
Nepal First YouTubers "MEETUP" On Kathmandu 2074 !!!
 
03:00
Welcome To Sunil Teach Nepal  Official Nepali Technical Channel ! Namaste all YouTuber Friends, We are going to organize First Kathmandu Meet Up program in Kathmandu City. YouTuber Friends are kindly requested to join this meet up program. Date: 2074 Magh 13 Gate on Saturday/January 27, 2018 Saturday Time: At 11 am in the mornng Location: Kathmandu, Ratan Park, Besides Rani Pokhari All friends are requested to park their vehicles at Khulla Manch, Ratan Park. 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Please, don't forget to SUBSCRIBE this Nepali YouTube channel
Views: 36 Sunil Teach Nepal
How to change your you tube channel category on Android phone ? कसरी ?
 
08:45
🙏🙏🙏🙏🙏नमस्कार अनि हारदिक सवागत छ sunil teach Nepal you tube channel मा । तपाईहरूको YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL मा । आज म तपाईहरूको लागि NEW TRICK लिएर उपसतिथ भईसकेको छु । तपाईहरूको YOU TUBE CHANNEL को category कसरी change गर्ने ।भन्ने कुरा आज म तपाईहरूलाई सिकाउने छु ।तपाईहरूको YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL लाई SUBSCRIBE गरन् नभुलनुहोला । ____________________________________________________________________ Facebook page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ ____________________________________________________________________ Facebook id : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 ____________________________________________________________________ Twitter join us : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 ____________________________________________________________________ Blog : यस्तो छ नेपाल ले राख्नने सेटलाईट को कुराकानी । http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/01/blog-post_46.html ____________________________________________________________________ 📱Contact us : 9814420583 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Views: 265 Sunil Teach Nepal
Programme lok bhanjayang 🙌🙌🙌🙌🙏{ कार्यक्रम लोक भञ्जयाङ हेर्ननभुल्नु होला }
 
30:18
🙏🙏🙏🙏 नमसकार अनि हारदिक सवागत छ sunil teach Nepal 👌 👌 👈 you tube channel मा । Facebook : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 ▶ blog : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/01/kiss.html
Views: 22 Sunil Teach Nepal
अब आप लोग बनोगे करोडपति 100%/मे तो बनगया करोडपति/आप लोग ईस् भिडीयो को जब देखोगे तब बनोगे करोडपति/
 
04:17
NAMASKAAR DOSTO APP SABHI KO BHAUT BHAUT SOAAGAT HAYA APKI YOUTUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL PAR. अब आप लोग बनोगे करोडपति 100%/मे तो बनगया करोडपति/आप लोग ईस् भिडीयो को जब देखोगे तब बनोगे करोडपति/
Khalti App is The Best App Of Nepal And No 1 App of Nepal ..
 
01:26
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. App Link :-- https://khalti.com/r/7Mc02n/ 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 33 Sunil Teach Nepal
Nepali Rafthar vai on sunil teach Nepal you tube channel मा. You must be watch this video. okay.
 
04:41
नमसकार अनि हारदिक सवागत छ sunil teach Nepal 👌 👌 👈 you tube channel मा । तपाईहरूको YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL लाई SUBSCRIBE गरन् नभुलनुहोला । आज म तपाईहरूको लागि best dance video लिएर उपसतिथ भईसकेको छु ।
Views: 32 Sunil Teach Nepal
How to get wifi password anytime, anywhere, anyone for android?
 
08:02
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏नमसकार अनि हादिॅक सवागत छ SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL मा आज SUNIL TEACH NEPAL ले तपाईहरूको लागि एकदमै नयाँ TRICK लिएर उपसथित भईसकेको छ । HOW TO GET WIFI PASSWORD ANYTIME, ANYWHERE, ANYONE FOR ANDROID? तपाईले कसरी WIFI को PASSWORD थाहा पाउन् सकनुहुने छ भने कुरा आज SUNIL TEACH NEPAL ले सिकाउदै छ।यो TRICK बाट तपाईहरूले धैरे ENJOY लिन सकनुहुने छ । र SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL लाई LIKE, SHARE,COMMENTS & SUBSCRIBE गरेर साथ दिनुहोला । तपाईहरूलाई यो TRICK मा कुनै कुरा CONFUSE लागेमा COMMENT BOX मा लेखनुहोला l __________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 DON'T BE FORGET SUBSCRIBE AND SHARE YOUR YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL: http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ ____________________________________________________________________ 👉 TWITTER join us : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK id : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 👉📱☎: 9814420583 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
Views: 27 Sunil Teach Nepal
How To Recharge Mobile Phone With Khalti App  ?
 
01:41
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. App Link :- https://khalti.com/r/7Mc02n/ 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 34 Sunil Teach Nepal
Sunil Teach Nepal new tricks guide  for making logo
 
01:49
🙋🙌🙏namaskar ani hardik soaagat xa sunil Teach Nepal ma mero channel lai like, subscribe garera sayoge gardinuhola. 👉Don't be forget subscribe my you tube channel: http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK id : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 ____________________________________________________________________ 👉 TWITTER join us : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 ____________________________________________________________________ 👉 BLOG : आजबाट जिमेल लग–इन गर्न नसकिने, प्रयोग गर्नका लागि गर्नुपर्नेछ यी काम अवश्य!!! http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html ____________________________________________________________________ 👉THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . . . .
Views: 24 Sunil Teach Nepal
चर्चित र्यापर अनिल अधिकारी लाई SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL को तर्फबाट हार्दिक श्रध्दाञ्जली !!
 
06:53
🙏🙏🙏🙏 नमस्कार अनि हारदिक सवागत छ sunil teach Nepal 👌you tube channel मा । तपाईहरूको YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL लाई SUBSCRIBE गरन् नभुलनुहोला । आज म चर्चित र्यापर यामा बुद्द् लाई भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।
Views: 18 Sunil Teach Nepal
How To Solution This Problem ? [ 100% PROFF  ]
 
03:45
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. App Link :-- https://khalti.com/r/7Mc02n/ 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
How To Rough And Pimple Face Clean With Pic Arts ? [ On Android phone ] {Photographer Series Start}
 
04:00
Add description. Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. App Link :-- 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : onlinegoodeducation.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !. How To Rough And Pimple Face Clean With Pic Arts ? [ On Android phone ] picsart Manipulation,picsart cb edit,real cb editing,picsart heavy editing,picsart editing videos,cb edits,cb editing by picsart,best photo editing,best pic editing,best editing,autodesk sketchbook editing tutorial,snapseed editing tutorial,picsart app android download,image editor,photo editor software,Photo editing programs,Photo editing softwares,Professional photo editing software,Easy photo editing software,Photo image editor,
Views: 19 Sunil Teach Nepal
Top YouTube Channel Music Nepal How much money get youtube online ? Only proof 101 %.
 
06:27
🙌🙌🙌🙌🙌🙋🙋🙏🙏🙏🙏🙏NAMASKAR SATHI HRU TAPAI SAMPURNALAI MERO THARFA BATA SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL KO THARFA BATA. 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 21 Sunil Teach Nepal
How to download paid app free 100 % PROOF?
 
06:20
🙏🙏🙏नमसकार अनि हारदिक सवागत छ sunil teach Nepal 👌 👌 👈 👈 ✔ ✔ ✔ ✔ 100 % PROOF. App download link : https://aiotop2.downloadatoz.com/package/as.wps.wpatester.downloader.apk ⏩Facebook : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 ▶Twitter : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 ⏩Blogs: http://sunilteachnepal.blogspot.com/?m=1
Views: 12 Sunil Teach Nepal
Make Money on Youtube but Don't Choose a Career [ In World ]
 
07:56
Namaskar ani hardik soaagat xa tapai sampurnalai tapai haruko YouTube channel sunil teach Nepal ma . 👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉VOTING APP SONY LIVE CLICK HERE TO DOWNLOAD : https://play.google.com/store/apps/de... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉👉CLICK HERE TO VISIT WEBSITE VOTING : https://superdancer.sonyliv.com/conte.... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : onlinegoodkhabar.tk ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : onlinegoodkhabar.tk __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . .
You tube channels suspended| sub for sub| How to safe you tube channels.(suspended बाट बचाउनुहोस्)
 
09:16
🙏🙏🙏नमस्कार अनि हारदिक सवागत छ sunil teach Nepal 👌 👈 you tube channel मा । तपाईहरूको YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL मा । आज म तपाईहरूको लागि NEW TRICK लिएर उपसतिथ भईसकेको छु । तपाईहरूको YOU TUBE CHANNEL लाई कसरी suspended हुन् बाट बचाउन् सक्नुहुनेछ । 👈👉DON'T BE FORGET SUBSCRIBE AND SHARE YOUR YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL : http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ ____________________________________________________________________ 👉 FACEBOOK id : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 ____________________________________________________________________ 👉 TWITTER join us : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 ____________________________________________________________________ 👈👉BLOG : आजबाट जिमेल लग–इन गर्न नसकिने, प्रयोग गर्नका लागि गर्नुपर्नेछ यी काम अवश्य!!! http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html ____________________________________________________________________ 📱📞CONTACT US : 9814420583 ____________________________________________________________________ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. ....!!!!!
Views: 18 Sunil Teach Nepal
आमा को हुन् ? [ Who is Mother ? ]
 
02:57
Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. App Link :-- https://khalti.com/r/7Mc02n/ 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
How to change android mobile apps icon?
 
04:43
🙏🙏🙏🙏🙏🙏NAMASKAR ANI HARDIK SOAAGAT XA SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL मा ।आज म तपाईहरूको लागि NEW TRICK लिएर उपसतिथ भईसकेको छु । 👉 DON'T BE FORGET SUBSCRIBE AND SHARE YOUR YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL : http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER join us : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK id : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 ☎:9814420583 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 Blog : आजबाट जिमेल लग–इन गर्न नसकिने, प्रयोग गर्नका लागि गर्नुपर्नेछ यी काम अवश्य!!! http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.htmlblog-post_22.html __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . !
Views: 21 Sunil Teach Nepal
Sunil Teach Nepal Our YouTube Channel New Intro 4D Intro .
 
00:15
Namaskar ani hardik soaagat xa tapai sampurnalai tapai haruko YouTube channel sunil teach Nepal ma . 👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉VOTING APP SONY LIVE CLICK HERE TO DOWNLOAD : https://play.google.com/store/apps/de... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉👉CLICK HERE TO VISIT WEBSITE VOTING : https://superdancer.sonyliv.com/conte.... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : onlinegoodkhabar.tk ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : onlinegoodkhabar.tk __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . .
Views: 12 Sunil Teach Nepal
WINDOWS 11 COMING SOON 😊😊😊😊
 
01:34
Namaskaar Sathi hru tapai sampurnalai soagat xa tapai hruko youtube channel Sunil Teach Nepal ma. 👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 15 Sunil Teach Nepal
How to safe your phone with virus? (तपाई को मोवाईल को सुरक्षा )
 
04:39
🙏🙏🙏नमसकार अनि हारदिक सवागत छ sunil teach Nepal 👌 👌 👈 ✔ 100 % PROOF . https://youtu.be/wyHOCPpfVRI https://youtu.be/dh1optcKvi8 https://youtu.be/8Zbs16XTYHM https://youtu.be/oJnNQPgJ6S0 ⏩🔵Facebook : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 Twitter : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/?m=1
Views: 16 Sunil Teach Nepal
How To Hide Friends List ? Easy Way
 
03:55
Namaskar ani hardik soaagat xa tapai sampurnalai tapai haruko YouTube channel sunil teach Nepal ma . 👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉VOTING APP SONY LIVE CLICK HERE TO DOWNLOAD : https://play.google.com/store/apps/de... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉👉CLICK HERE TO VISIT WEBSITE VOTING : https://superdancer.sonyliv.com/conte.... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : onlinegoodkhabar.tk ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : onlinegoodkhabar.tk __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . .
How to add thumbnails on you tube video android ? (कसरी you tube video मा थअमेल राखने )
 
18:02
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 नमसकार अनि हादिॅक सवागत छ SUNIL TEACH NEPAL YOU TUBE CHANNEL मा । आज म तपाईहरूको लागि NEW TRICK लिएर उपसतिथ भईसकेको छु । HOW TO ADD THUMBNAILS ON YOURE YOU TUBE VIDEO ANDROID? 😊😊 👍 👉DON'T BE FORGET SUBSCRIBE AND SHARE YOUR YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL : http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK id : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER join us : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : आजबाट जिमेल लग–इन गर्न नसकिने, प्रयोग गर्नका लागि गर्नुपर्नेछ यी काम अवश्य!!! http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO. . . . . . . . . . . . !
Views: 16 Sunil Teach Nepal
My Smart Support Got 3 Strike // Please! Please!! Please!!! Strike Wapas le lo //
 
03:03
👈👉Don't be forget subscribe our you tube channel : http://www.youtube.com/channel/UCah_a... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 WEBSITE : Sunilteachnepal.blogspot.com ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 👉 FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 FACEBOOK ID : https://www.facebook.com/sunil.kumark... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👉 GOOGLE + PLUS : https://plus.google.com/1069165035034... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ My Smart Support,Claim,Case,Dharmendra sir,3 strike,Copyright Strike,Community Tab,Promotion,Hitesh Kumar,Technical Dost, sunil teach nepal, Technical Sagar, Technical Dost, Tech Dost, Indian, Technical Guruji,Sharmaji Technical,Geeky Ranjit,
Views: 12 Sunil Teach Nepal
New Best magic video on sunil teach Nepal. ( नयाँ अनि उतकीॅष्ठ जादु को भिडियो ) "🙋🙋🙌" 👈👈👈👈👈
 
07:23
🙏🙏🙏🙏🙏🙏 नमस्कारअनि हारदिक सवागत छ sunil teach Nepal you tube channel मा । तपाईहरूको YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL मा 🙋 🙋 🙋 आज म तपाईहरूको लागि नयाँ जादु को भिडियो लिएर आएको छु । SUBSCRIBE गरन्नभुलनुहोला । DON'T BE FORGET SUBSCRIBE AND SHARE YOUR YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL. _________________________________________________________________ ☎ CONTACT ME : 9814420583 __________________________________________________________________ 🌎BLOG : http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/01/kiss.html ___________________________________________________________________ ● TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 》》》》》》 ____________________________________________________________________ 👉FACEBOOK : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 39 Sunil Teach Nepal
Biswa ko sabai bhanda sano mobile phone bazzar ma ayo !!! [ Tech News Episode #1]
 
04:40
Add description. 🙏🙏🙏🙏🙏 नमस्कार अनि हारदिक सवागत छ sunil teach Nepal you tube channel मा । तपाईहरूको YOU TUBE CHANNEL SUNIL TEACH NEPAL मा आज तपाईहरूको लागि NEW TRICK लिएर उपसतिथ भईसकेको छु । DON'T BE FORGET SUBSCRIBE : http://www.youtube.com/channel/UCah_ah5tbfexiIO4gdfaA8Q ____________________________________________________________________ ● FACEBOOK ME : https://www.facebook.com/sunil.kumarkc.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● TWITTER JOIN US : Take a look at Sunil Teach Nepal (@SUNILTEACHNEPAL): https://twitter.com/SUNILTEACHNEPAL?s=09 ____________________________________________________________________ ● BLOG : आजबाट जिमेल लग–इन गर्न नसकिने, प्रयोग गर्नका लागि गर्नुपर्नेछ यी काम अवश्य!!! http://sunilteachnepal.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html ____________________________________________________________________ Facebook page : https://www.facebook.com/SUNIL-TEACH-NEPAL-1666970560292076/ ____________________________________________________________________ ● CONTACT us for u :9814420583 ____________________________________________________________________ 👉 THANKS FOR WATCHING THIS VIDEO.. . . . !.
Views: 11 Sunil Teach Nepal