Home
Videos uploaded by user “k Abdullahi”
2. The Cow - Al Baqarah - سورة البقرة - Sheikh Shuraim
 
01:27:05
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 50 k Abdullahi
gabay: Duco iyo waana xambaarsan
 
01:59
waa duco aad u macaan iyo xasuusi iyo waano iyo waliba mid lagu baran karo adaabta ducada iyo inaa Allah swt luqadaada ku waydiisan kartid waxaad niyada ka tabayso, baro oo ku duceeyso asxaabtaa dane gaarsi, thanks
Views: 79 k Abdullahi
1. The Opening- Al Fatihah - سورة الفاتحة - sheikh Shuraim
 
00:39
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 74 k Abdullahi
10. Jonah - Yunus - سورة يونس - Sheikh Shuraim
 
24:29
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 19 k Abdullahi
4. The Women - An Nisa - سورة النساء - Sheikh Shuraim
 
52:20
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 22 k Abdullahi
27. The Ants - An Naml - سورة النمل -Sheikh Shuraim
 
16:08
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 10 k Abdullahi
5. The Table Spread with Food - Al Ma"idah - سورة المائدة - Sheikh Shuraim
 
39:43
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 24 k Abdullahi
8. The Spoils of War - Al Anfal - سورة الأنفال - Sheikh Shuraim
 
18:10
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 23 k Abdullahi
42. The Consultations  -  Ash-Shura -  سورة الشورى - Sheikh Shuraim
 
11:29
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 6 k Abdullahi
43. The Gold Adornments  -  Az Zukhruf - سورة الزخرف  -Sheikh Shuraim
 
12:32
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 11 k Abdullahi
TAFSIIR SUURAT AL-FALAQ
 
01:37
TAFSIIRKA _SUURAT AL_FALAQ
Views: 25 k Abdullahi
32. The Prostration - As Sajdah - سورة السجدة Sheikh Shuraim
 
05:01
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 5 k Abdullahi
7. The Heights - Al A'raf - سورة الأعراف -- Sheikh Shuraim
 
48:17
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 28 k Abdullahi
3. The Family of 'Imran - Al 'Imran- سورة آل عمران - Sheikh Shuraim
 
47:13
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 24 k Abdullahi
17. The Journey by Night - Al Isra - سورة الإسراء - Sheikh Shuraim
 
21:28
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 25 k Abdullahi
19. Mary - Maryam - سورة مريم Sheikh Shuraim
 
12:53
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 9 k Abdullahi
6. The Cattles - Al An'am - سورة الأنعام - Sheikh Shuraim
 
43:11
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 19 k Abdullahi
15. The Rocky Tract - Al Hijr - سورة الحجر - Sheikh Shuraim
 
09:34
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 11 k Abdullahi
40. The Forgiver - Ghafir - سورة غافر
 
16:38
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 3 k Abdullahi
34. Sheba - Saba" -  سورة سبإ - Sheikh Shuraim
 
11:51
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 4 k Abdullahi
22. The Pilgrimage - Al Hajj - سورة الحج - Sheikh Shuraim
 
16:38
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 6 k Abdullahi
11. Hud - Huud - سورة هود - Sheikh Suraim
 
26:49
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 25 k Abdullahi
35. The Originator of Creation - Fatir - سورة فاطر -Sheikh Shuraim
 
10:47
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 3 k Abdullahi
16. The Bees - An Nahl - سورة النحل - Sheikh Shuraim
 
25:38
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 11 k Abdullahi
TAFSIIR SUURAT ANAAS
 
02:21
TAFSIIR SHEIKH CUMAR FAARUUQ RAXIMAHU ALLAH
Views: 23 k Abdullahi
TAFSIIR SUURAT AL FAATIXAH
 
10:26
tafsiir-quranka_sheikh cumar faaruuq _raximahu Allah . SUBSCRIBE dheh si qeebaha kale aad ula socoto, jazaka Allah khyr, walaalahada gaarsii.
Views: 18 k Abdullahi
14. Abraham - Ibrahim - سورة إبراهيم - Sheikh Shuraim
 
12:51
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 8 k Abdullahi
24. The Light - An Nur - سورة النّور - Sheikh Shuraim
 
18:34
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 7 k Abdullahi
13. The Thunder - Ar Ra'd - سورة الرّعد - Sheikh Shuraim
 
12:41
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 12 k Abdullahi
41. They are Explained in Detail - Fussilat - سورة فصّلت - Sheikh Shuraim
 
11:51
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 6 k Abdullahi
18. The Cave - Al Kahf - سورة الكهف - Sheikh Shuraym
 
21:29
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 15 k Abdullahi
37. Those Ranged in Ranks  - As Saffat -- سورة الصّافّات Sheikh Shuraim
 
12:49
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 3 k Abdullahi
33. The Confederates - Al Ahzab - سورة الأحزاب Sheikh Shuraim
 
18:17
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 5 k Abdullahi
23. The Believers - Al Mu"minun - سورة المؤمنون - Sheikh Shuraim
 
14:59
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 13 k Abdullahi
28. The Narration - Al Qasas - سورة القصص - Sheikh Shuraim
 
19:55
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 7 k Abdullahi
44. The Smoke -- Ad Dukhan - سورة الدخان -Sheikh Shuraim
 
05:49
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 9 k Abdullahi
12. Joseph - Yusuf - سورة يوسف - Sheikh Shuriam
 
25:19
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 14 k Abdullahi
9. The Repentance - At Tawbah - سورة التوبة Sheikh Shuraim
 
35:53
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 13 k Abdullahi
39. The Groups - Az Zumar  -  سورة الزمر -Sheikh Shuraim
 
16:22
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 6 k Abdullahi
31. Luqman - Luqman - سورة لقمان - Sheikh Shuraim
 
07:12
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 4 k Abdullahi
30. Rome - Ar Rum - سورة الروم - Sheikh Shuraim
 
11:03
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 5 k Abdullahi
21. The Prophets - Al Anbiya" - سورة الأنبياء - Sheikh Shuraim
 
16:34
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 8 k Abdullahi
29. The Spider - Al 'Ankabut - سورة العنكبوت -Sheikh Shuraim
 
13:47
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 6 k Abdullahi
38. Sad - Sad - سورة ص - Sheikh Shuraim
 
10:39
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 2 k Abdullahi
36. Ya Sin - Ya Sin - سورة يس -- Sheikh Shuraim
 
10:20
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 4 k Abdullahi
20. Ta Ha - Ta Ha - سورة طه - Sheikh Shuraim
 
17:06
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 7 k Abdullahi
26. The Poets - Ash Shu'ara" -  سورة الشعراء - Sheikh Shuraim
 
19:00
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 14 k Abdullahi
25. The Criterion - Al Furqan - سورة الفرقان - Sheikh Shuraim
 
12:51
Beautiful-recitation by sheikh Shuraim تلاوة جميلة للشيخ الشريم
Views: 15 k Abdullahi
Gabay: Diini ah iyo waano
 
04:30
mashaa Allah aad aan u jeclahay gabayada diiniga ah oo waliba waanada ah, waxaan jecelestay inaa idin la share gareeyoo, gaarsi aasxaataada
Views: 171 k Abdullahi