HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: K24TV

Sh 460B kutumika kufadhili miradi ya ajenda 4 kuu za serikali kuu

Search on top search engines with the PROsearch Chrome extension. You can easily switch on Bing directly from the new tab page. Your search engine selection will let you search from both address bar and the new tab page, and allows you to quickly choose your preferred search engine without any trouble.
SearchPro Install Google Chrome

3 ratings | 356 views
Waziri wa fedha Henry Rotich amewasilisha bajeti ya mwaka wa 2018/2019 ambayo itagharimu kiasi cha shilingi trilioni 3 ikiwa shilingi trilioni 1.8 zinafaa kupatikana kutokana na kutozwa kwa ushuru kwa wakenya. Anders Ihachi alihudhuria kikao hicho bungeni na hii hapa taarifa yake.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
salim machila (5 days ago)
Afro cinema continues.. #shithole politics #scam

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.