HomeФильмы и анимацияRelated VideosMore From: MagicalKenyanTV

AISHA JUMWA,MWASHETANI,DORI,MVURYA AND OTHER COAST LEADERS PROMISE RUTO 100VOTES IN 2022!

22 ratings | 4794 views
SUBSCRIBE!!!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (15)
charles segere (2 days ago)
malaya tu unatombwa
jenny jenny (6 days ago)
Hapo chacha
isaac kipnakei (10 days ago)
Congratulations coast province kwa support yenu.
tumbo njaa nyoko nyinyi
Joseph Simiyu (10 days ago)
Aisha tuko pamoja dadangu
Ula Koko Mweene (10 days ago)
Aisha is just supuuuu
Rysph Memoi (11 days ago)
Inshallah umepewa ruhusa ya kutangatanga. ..enda kila pahali kuendeleza B4 agenda...na MPE repoti president as he said
Wlkm Wlkm (11 days ago)
Wewe Jumwa na hao wenye njaa wenzio ni wapumbavu km mkundu yenu. Nakuliza uliona wapi kiongoz wa pwan akiungwa mkono na wabara kila siku mtakua mkibebwa km majeneza. Wewe na mmeo na babako ndio mtapigia kura jambaz wenu ruto. Mpumbavu wa mathangoni shenzi sana. Jumwa
Kimen Njeri (11 days ago)
Ruto ndanii
Mohamed Awadh (11 days ago)
aisha jumwa, sawa kabisa ruto kumi ndani ndaniii ndaniiiii kabisa
Mattio Blue (11 days ago)
This woman is a hypricate who said Jubilee tried to bribe her 20 million she said no because when she goes outing she spends 20 million. Why is it just about 2022??? It is too early to talk of 2022 you are fools to support thieves. How much has Ruto paid these leaders. Ruto should be sent home, these coast leaders should be sent packing. encouraging a thief to be a President unless they don't care a bout this Nation.
Blak Shajaa (11 days ago)
Wacha viongozi wa coast wakule hio pesa ruto ametuibia tho wanajua mtu ni joho pwani
Kona Stone (11 days ago)
Leaders from the coast region must be sure that ACTS of bribery is a criminal offence in this country...2) Stop talking/crusading for 2022 politix.
Christine Kalama (11 days ago)
Kuweni na msimamo nyinyi,si muwe bendera kufuata upepo
Zainab Swaleh (11 days ago)
Aisha umechemsha sisi Ni joho damu coast nzima huyo ruto hayupo coast

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.