HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: George Buhnici

UNBOXING & REVIEW - Samsung Galaxy S8 & S8+ [GIVEAWAY]

14775 ratings | 740652 views
Dacă ar fi fost după mine aș fi pus aici doar clipul video. Mai ales că știu cât de mult așteptați acest review cu Galaxy S8. Ne-a dat multe bătăi de cap, și mie și editorului nostru însă i-am venit de hac. Detalii și comentarii pe: http://buhnici.ro/?p=18299 URMĂREȘTE-MĂ AICI PENTRU UPDATE-URI: Facebook: https://www.facebook.com/gbuhnici Facebook: https://www.facebook.com/buhnici Instagram: https://www.instagram.com/gbuhnici/ Google Plus: https://plus.google.com/+gbuhnici
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments ()

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.